Relationer…

Tänk vad viktigt det är med relationer!

Relationer till sin familj, systrar och medmänniskor.

Relationer till sina affärskolleger.

Relationer till sina kunder.

Relationer till djur.

Vad kan relationer innebära?

– Sammanhang

– Delaktighet

– Utveckling

– Kunskap

– Närvaro

– Livsglädje

– Värme

– Glädje

Vad betyder relationer för dig?