Almedalen 2016 och nyanlända

Det har varit hektiska veckor.

I våras fick jag möjlighet att arbeta med två nya avtal, båda inom karriärcoaching.

I det ena avtalet har jag under knappt två månader arbetat för att tolv nyanlända akademiker från olika länder som Syrien, Grekland och Irak ska få möjligheten till en praktik här i Sverige via Korta Vägen.

Idag har åtta personer jobb eller praktik. 

Jag är tacksam för att haft möjligheten att kunna hjälpa dem en bit på vägen in i det svenska samhället.

Nu åker jag till Almedalen för att nätverka och knyta nya kontakter. Har jag tur, kanske de resterande fyra personerna också får möjlighet till integration.

Coaching och Konsult Gerd Wallin

(Foto: Studiebesök i Strängnäs Domkyrka)