StockholmsLobbyn den 28 april – ButterflyingToday berättar om Crowdfounding 

Den 28 april kl 16 håller jag StockholmsLobbyn version 3. 

Jag vänder mig till arbetssökande, företag som söker medarbetare/praktikanter/konsulter samt företagare som söker samarbetspartners. För mer info http://www.coachingochkonsult.se/StockholmsLobbyn  

Den 28 april har jag bjudit in Karin Wells, ButterflyingToday som arbetar med Crowdfounding för kvnnligt företagande.

Karin berättar om stiftelsen ButterflyingToday:

Crowdfunding som möjliggör kvinnors företagande!

– Varför behövs det överhuvudtaget insatser för att främja kvinnors företagande?

Här kommer lite statistik över hur det ser ut i Sverige för närvarande. Dubbelt så många män som kvinnor startar företag årligen i Sverige. En fjärdedel av företagen drivs av kvinnor, men bara en bråkdel av de statliga företagsstöden går till kvinnors företag. DI bekräftar en liknande bild i en undersökning gjord i höstas: tio procent av riskkapitalet går till kvinnliga företagare.

Hur går det till?

Insamlingstiftelsen ButterflyingToday (under bildande) främjar kvinnors företagande geonom att crowdfunda pengar. Pengar som endast går till kvinnor som står i begrepp att starta företag eller som har startat företag men behöver pengar för att växa eller sjösätta ett projekt.

Stiftelsen samarbetar med sitt systerförerag ButterflyingToday AB som jobbar med mentorskap/coachning och utbildningar för att stötta kvinnor att starta företag.

Vad krävs för att söka?

I princip krävs det bara att du är kvinna och att du har en idé/dröm som du vill förverkliga i ett företag. Om du söker stöd från ButterflyingToday får du först träffa en av handledarna hos oss. Under det första mötet pratar vi och diskuterar dina personliga förutsättningar för att starta företag, din affärsidé samt dina behov av stöd. Syftet är att bedöma om du och din affärsidé är hållbar och vad som kommer krävas av dig respektive av oss.

Vi stödjer varje kvinna som ingår i ButterflyingToday under maximalt ett år och har löpande uppföljningar. 

Vill du bli en möjliggörare?

Vi är många kvinnor (och män) som gått vägen redan och drivit företag i många år. Låt oss tillsammans göra det möjligt för fler att göra det vi älskar – driva företag.

Tipsa kvinnor som står i startgroparna och framförallt tipsa alla du känner om att nu finns det en möjlighet att göra verklig skillnad. 

Fler kvinnor behövs som företagare!

Vill du skänka pengar eller bli en mentor? Ta kontakt med karin@butterflying.today.

Ditt bidrag kan vara det som gör att hon tar steget!

Karin Wells

http://www.blogg.butterflying.today