Effekten av ett möte

Idag har jag fått möjligheten att gästblogga hos Dorotea på Dorro, Effekten av ett möte. Tack Dorotea!

Det är slående och gripande vad som verkligen kan uppstå vid ett möte om du är öppen och mottaglig och vilka ”ringar på vattnet” det kan ge. Prova får du se. Du har allt att vinna. Gå ut och prova. Kliv över tröskeln.

Nyutkomna boken om vad ett möte kan innebära Mötet – nyckeln till ditt nya arbete.